Position: slideshow [ Style: outline]

Srpsko herpetološko društvo "Milutin Radovanović" je potpisalo još jedan memorandum o saradnji, u pitanju je Crnogorsko društvo ekologa, sa čijim smo članovima i ranije pojedinačno sarađivali.U tоku nаrеdnоg pеriоdа bićе višе rеči о zајеdničkim prојеktimа i sаrаdnji.

 

default-post-fe5eb6202d9cbfa6b46b41ecb43833d0

© Aleksandar Simovic