Position: slideshow [ Style: outline]

 U sklopu projekta „Rasprostranjenje i zaštita šumske kornjače (Testudo hermanni boettgeri) u Srbiji“, pripremljena je odgovarajuća publikacija, koja predstavlja osnovne informacije o biologiji vrste, faktore ugrožavanja i potrebne mere zaštite ove vrste u našoj zemlji.

THS

 

Publikaciju možete preuzeti u delu "Publikacije" na našem sajtu. 

© Aleksandar Simovic