Position: slideshow [ Style: outline]

Ukoliko niste došli do štampane verzije našeg kalendara za 2014. godinu, možete preuzeti digitanlnu verziju kalendara sa našeg sajta. Kalendar pored svih važnih datuma za vodozemce i gmizavce sadrži i bitne datume vezane za biodiverzitet i zaštitu životne sredine.

 

shd kalendar

 

Preuzimanje: SHD kalendar 2014 (2.5MB)

 

© Aleksandar Simovic